Bēres - Zemākās cenas


Lētākais apbedīšanas birojs sniedz apbedīšanas pakalpojumus pēc augstākiem standartiem, ievērojot reliģisko konfesiju apbedīšanas priekšnosacījumus, kā arī apbedīšanas tradīcijas, paražas un mirušā pēdējo gribu.

Bēru izmaksas piedāvājumi ar PVN:

Standarts 1375 €

 • 1. Mirušā transportēšana no izsaukuma vietas (mājām, slimnīcas, pansionāta u.c.)
 • 2. Speciālā pakete, cimdi, dezinfekcija, pārnešana no izsaukuma vietas
 • 3. Uzglabāšana morgā līdz apbedīšanai
 • 4. Sanitār-kosmētiskie pakalpojumi, mirušā sagatavošana, ģērbšana, grimēšana, iezārkošana
 • 5. Zārks, spilvens un līķauts zārkā
 • 6. Bēru laika un datuma saskaņošana kapsētā
 • 7. Transportēšana ar katafalku uz kapiem

Standarts 2435 €

 • 1. Mirušā transportēšana no izsaukuma vietas (mājām, slimnīcas, pansionāta u.c.)
 • 2. Speciālā pakete, cimdi, dezinfekcija, pārnešana no izsaukuma vietas
 • 3. Uzglabāšana morgā līdz apbedīšanai
 • 4. Sanitār-kosmētiskie pakalpojumi, mirušā sagatavošana, ģērbšana, grimēšana, iezārkošana
 • 5. Zārks, spilvens un līķauts zārkā
 • 6. Bēru laika un datuma saskaņošana kapsētā
 • 7. Transportēšana ar katafalku uz kapiem
 • 8. Krusts un plāksnīte uz krusta ar aizgājēja datiem
 • 9. Piederumu nogādāšana kapsētā

Standarts 3640 €

 • 1. Mirušā transportēšana no izsaukuma vietas (mājām, slimnīcas, pansionāta u.c.)
 • 2. Speciālā pakete, cimdi, dezinfekcija, pārnešana no izsaukuma vietas
 • 3. Uzglabāšana morgā līdz apbedīšanai
 • 4. Sanitār-kosmētiskie pakalpojumi, mirušā sagatavošana, ģērbšana, grimēšana, iezārkošana
 • 5. Zārks, spilvens un līķauts zārkā
 • 6. Bēru laika un datuma saskaņošana kapsētā
 • 7. Transportēšana ar katafalku uz kapiem
 • 8. Krusts un plāksnīte uz krusta ar aizgājēja datiem
 • 9. Piederumu nogādāšana kapsētā
 • 10. Dokumentu noformēšana (miršanas apliecība)
 • 11. Transportēšana ar katafalku no vārtiem līdz kapavietai
 • 12. Mirušā pārnešana (nesēju pakalpojumi kapos)

Standarts 4760 €

 • 1. Mirušā transportēšana no izsaukuma vietas (mājām, slimnīcas, pansionāta u.c.)
 • 2. Speciālā pakete, cimdi, dezinfekcija, pārnešana no izsaukuma vietas
 • 3. Uzglabāšana morgā līdz apbedīšanai
 • 4. Sanitār-kosmētiskie pakalpojumi, mirušā sagatavošana, ģērbšana, grimēšana, iezārkošana
 • 5. Koka zārks, spilvens un līķauts zārkā
 • 6. Bēru laika un datuma saskaņošana kapsētā
 • 7. Transportēšana ar katafalku uz kapiem
 • 8. Krusts un plāksnīte uz krusta ar aizgājēja datiem
 • 9. Dokumentu noformēšana (miršanas apliecība)
 • 10. Piederumu nogādāšana kapsētā
 • 11. Transportēšana ar katafalku no kapličas līdz kapavietai
 • 12. Nesēju pakalpojumi kapos
 • 13. Mirušā pārnešana kapličā un kapos

Bēru pakalpojumu izmaksas ar PVN:


Dokumentu noformēšana:

Miršanas apliecība15.00 €
VSAA apbedīšanas pabalsts15.00 €
Pašvaldības soc. palīdzība20.00 €
autopsija (sekcija)70.00 €
dokumentu tūlkošanano 20.00 €
izziņa (repatriācija)20.00 €
pārējie dokumentino 10.00 €

Mirušā transportēšana:

uz morgu (līdz 30 km)50.00 €
spec.pakete+cimdi+dezinf.10.00 €
uz kapiem, baznīcu, kapliču 50.00 €
iekrauš./izkrauš./izlikšana35.00 €
transports Latvijā EUR/km0.40 €
repatriācija EUR/kmno 0.35 €

Apbedīšanas pakalpojumi:

kapa rakšana/aizbēršanano 55.00 €
dvieļu lietošana bērēs4.50 €
zārka nolaišana kapā4.50 €
vietas/kopiņas sagatavošana21.00 €
kapavietas sakopšana35.00 €
kapavietas stiprinājumsno 10.00 €
nesēji (nešana)140.00 €
ceļš nesējiem, racēj.no 10.00 €
katafalks kapliča-kapiem50.00 €
kopiņas apklāšana/skujasno 6.00 €
ceļa noklāšana ar skujāmno 5.00 €
sveces ap kapa vietu 4.gb.3.00 €
sveces kapličā 6.gb.5.00 €
ekshumācijas veikšanano 120.00 €
urnas apglabāšana50.00 €
urnas sūtīšana ārzemēsno 30.00 €

Morga pakalpojumi:

saglabāšana - diennaktī7.00 €
sagatavošanas processno 10.00 €
dezinfekcijas pasākumi10.00 €
apģērbšanano 15.00 €
skūšana10.00 €
grimms10.00 €
iezārkošana10.00 €
balzamācijano 30.00 €
piederumu nogāde morgā10.00 €

Piederumi un citi pakalpojumi:

zārks: 2.00x0,75x0,55mno 120.00 €
nestandarta zārksno 150.00 €
krustsno 30.00 €
plāksnīte krustam25.00 €
līķautsno 7.00 €
gultiņa10.00 €
vainagsno 35.00 €
lenta vainagiemno 10.00 €
vainagu piegādāšana kapos10.00 €
čības7.00 €
baznīcas komplekts15.00 €
apģērbs (uzvalks, kleitas)no 80.00 €
runātājsno 45.00 €
mūzika (vijole, ērģeles)no 40.00 €
kremācijas process Nr.1317.00 €

Vairāk par apbedīšanas pakalpojumu izmaksām vērsties pie apbedīšanas pakalpojumu speciālista. Izmaksām ir informatīvs nolūks, nav uzskatāmas par publisku oferti. Izmaksas, kuras norādītas “no” ir precizējamas un saskaņojamas pie konkrēta pasūtījuma sagatavošanas, piemēram, atkarībā no izvēlētā zārka, rituāla piederumiem, vai transportēšanas attāluma, kapa bedres izrakšanas sarežģītības pakāpes (smiltis, māls, akmeņaina augsne, u. tml.) un pārējām pieteiktām pasūtītāja vēlmēm.

Zināšanai:


Rīgas domes atbalsts:


1. Rīgas Sociālā dienesta materiāls atbalsts mirušās personas apbedīšanai - Apbedīšanas pabalsta maksimālais apmērs ir EUR 426,86, bet ne vairāk par faktiskajiem izdevumiem mirušās personas apbedīšanai. Pabalsta apmēru samazina par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras vai citas institūcijas izmaksātā apbedīšanas pabalsta apmēru. Pabalsts tiek izmaksāts pēc apbedīšanas, pamatojoties uz iesniegtajiem izdevumus apliecinošiem dokumentiem, vai pirms apbedīšanas, iesniedzot apbedīšanas pakalpojumu sniedzēja rēķinu.

2. Rīgas Sociālā dienesta materiāls atbalsts mirušās personas apbedīšanai - Apbedīšanas pabalstu piešķir mirušās personas, kuras pēdējā deklarētā pamata dzīvesvieta bija Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, tuviniekam vai, ja mirušajai personai nav tuvinieku, kuri ir spējīgi mirušo apbedīt, personai, kura uzņēmusies apbedīšanu.

VSAA apbedīšanas pabalsti:


1. Strādājoša (apdrošinātās personas) nāves gadījumā – apbedīšanas pabalstu piešķir un izmaksā mirušā cilvēka mēneša vidējās apdrošināšanas iemaksu algas divkāršā apmērā, bet ne mazāku par valstī noteikto mēneša vidējo apdrošināšanas iemaksu algu. Ja cilvēks miris 2017.gadā, tad apbedīšanas pabalsts tiks piešķirts ne mazāk kā 664,63 eiro apmērā.

2. Bezdarbnieka nāves gadījumā, ja mirušais bezdarbnieks ir bijis bezdarbnieka pabalsta saņēmējs vai arī par viņu pēdējo 36 mēnešu periodā pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas iemaksas bezdarba gadījumam bija veiktas ne mazāk kā 12 mēnešus - apbedīšanas pabalstu piešķir un izmaksā valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta trīskāršā apmērā (2017.g. tas ir 64,03 euro x 3 jeb 192.09 EUR).

3. Apdrošinātās personas apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā - apbedīšanas pabalstu piešķir un izmaksā valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta trīskāršā apmērā jeb 192.09 EUR 2017.g.

4. Pensijas vai apdrošināšanas atlīdzības saņēmēja nāves gadījumā - apbedīšanas pabalstu piešķir un izmaksā mirušā cilvēka divu mēnešu pensiju vai atlīdzību apmērā.

5. Vienreizējs pabalsts mirušā laulātajam - pabalstu piešķir un izmaksā mirušā laulātā divu mēnešu pensiju apmērā.

BŪTISKI, ka pabalstu var pieprasīt 6 mēnešu laikā no personas nāves dienas.